Verkeersschool de Ridder
Menu

Uitleg besluit rijles in tijden van COVID19

Onze regels blijven gelden

Uitleg besluit rijles in tijden van COVID19

Omdat we vragen, van ouders of leerlingen krijgen waarom wij op bepaalde punten niet meegaan in de versoepeling vanuit de Branche organisatie en het RIVM, vinden wij dit noodzakelijk hier een uitleg voor te geven.

Allereerst voelen wij als bedrijf een bepaalde verantwoordelijkheid waardoor we tot deze beslissing zijn gekomen met betrekking tot het Corona virus.

 “BETTER SAFE THAN SORRY”

De reden om te besluiten nog niet geen versoepeling te doen is omdat wij werken met 500 verschillende leerlingen en deze leerlingen hebben allemaal hun eigen privé omstandigheden waar misschien niet iedereen even gezond is als dat wij willen. Het zelfde geldt voor onze instructeurs en hun gezinnen/familie.

Dat heeft ons doen besluiten om ons nog te houden aan het protocol wat als beginsel is opgesteld.

Wij houden ons nog steeds aan:

  • Het dragen van een mondkapje voor leerlingen
  • Het NIET rijden met meer dan 1 leerling
  • Vaste plek voor ophalen en wegbrengen
  • En hebben wij de regel dat als je grieperig/verkouden bent en geen Corona-test gedaan hebt of wilt doen je 2 weken niet mag rijden. Doe je of heb je wel een test gedaan en deze is negatief mag je wel rijden als je een bevestiging hiervan kan tonen
  • Kom je uit een gebied wat oranje is of is geworden mag je 2 weken niet rijden, tenzij je een test hebt gedaan*

Als bedrijf wil je natuurlijk zo efficiënt mogelijk werken, maar in deze periode staat de gezondheid van onze instructeurs en leerling toch voorop. Het is nu afwachten wat er na de vakantieperiode gaat gebeuren. Eind oktober kijken we verder of we aanpassingen gaan doen in ons huidige protocol.

*houd er rekening mee dat als je een TTT of een examen hebt staan in die periode je geen examen mag doen.

Meer nieuws
Rijschool machtigen nu ook voor theorie examen

Met ingang van 1 maart volgend jaar moeten kandidaten een rijschool machtigen om een theorie-examen A, AM of B bij het CBR te kunnen reserveren via de rijschool. Deze maatregels is genomen om wildgroei en malafide praktijken te voorkomen. 

Met de machtiging geeft een kandidaat de rijschool toestemming om een theorie-examen te reserveren. Deze verplichte machtiging geldt voor de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets die vanaf 1 maart 2021 afgenomen worden. Machtigen kan al vanaf maandag 16 november. Voor praktijkexamens geldt een verplichte machtiging via de opleider al langer.

De machtiging is een jaar geldig. Deze vervalt zodra de leerling slaagt voor het theorie-examen of wanneer de machtiging weer wordt ingetrokken. Om praktijkexamen te doen, is een aparte machtiging nodig per categorie.

Het CBR wil met de wijziging in het proces voorkomen dat er misbruik van de gegevens van de kandidaat wordt gemaakt. Ook moet het zo duidelijker worden dat er via de eigen opleider wordt gereserveerd. Het komt namelijk voor dat mensen denken informatie aan te vragen en opeens hebben ze een examen gereserveerd.

De woordvoerster van het CBR geeft aan dat er mensen bij het CBR aankloppen die denken rechtstreeks bij het CBR een examen te hebben gereserveerd maar die in werkelijkheid via een andere organisatie hebben geboekt, bijvoorbeeld omdat de websites zoveel op elkaar lijken. “Door expliciet je rijschool te moeten machtigen zie je dat je een tussenpersoon hebt en wordt een consument zich bewuster van het feit dat er dan ook extra kosten mee gemoeid zijn. En per ongeluk reserveren terwijl je dat misschien niet wil wordt een heel stuk ingewikkelder.”

Actie
Geen 50 maar 30 km per uur

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van Groenlinks en de SGP aangenomen, voor een snelheidslimiet van 30km per uur in de bebouwde kom.

De partijen hopen dat op deze manier het aantal verkeersdoden daalt. 

Groenlinks vroeg de motie aan omdat ze vindt dat een schoolomgeving voor kinderen een veilige verkeersomgeving moet zijn. Ook Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) identificeert 50km per uur-verkeer als een risico voor kinderen. SWOV denkt dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen door deze maatregel.

In de motie wordt wel aangegeven dat het mogelijk is om op doorgaande wegen hiervan af te wijken, indien dat veilig kan.  

Minister Cora van Nieuwenhuizen was het niet eens met de motie. Zij gaf aan de de verantwoording voor de snelheidslimiet bij de gemeentes ligt, en dat er al vaak 30 km per uur gereden moet worden in de bebouwde kom. Ze achtte de motie daarom onnodig. 

Beste Leerling,

Belangrijke info over ons corona protocol Corona protocol Verkeersschool De Ridder

Hier vind je onze QR code

 

 

 

 

 

sluiten