Verkeersschool de Ridder
Menu

Laatste nieuws

Hier vindt u al onze meest recente nieuwsberichten. Voor eventuele oudere nieuwsberichten kunt u door ons archief bladeren.

Motorrijden populair bij 50-plussers

Steeds meer Nederlanders hebben een motorrijbewijs. Ruim 1,4 miljoen Nederlanders waren op 1 januari 2018 in het bezit van een motorrijbewijs, dat zijn er ruim 35 duizend meer dan vier jaar geleden. Deze cijfers vertalen zich ook door naar het CBR. In 2014 nam het CBR nog veertigduizend motorexamens af, in 2017 waren dit er ruim vijftigduizend.

Vooral 50-plussers hebben vaker een motorrijbewijs. Het aantal mensen dat in deze leeftijdscategorie het motorrijbewijs heeft, steeg met 8,5 procent. Als het gaat om het bezit van motoren, dan is er een opvallende ontwikkeling te zien bij de 65-plussers: zij bezitten 30 procent meer motoren dan vier jaar geleden. Het is dan ook niet wonderlijk dat de leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar het grootst aantal motoren bezit. 77 op de duizend inwoners hebben een motor in de schuur staan.

Ook opvallend is dat bij ons een groot aantal vrouwen zich aanmeldt om het motorrijbewijs te gaan halen. Doet ons goed.

En wat is het leuk om met deze groep mensen te werken.

 

Nieuwe regels voor medicijngebruik met de diagnose autisme.

Eerst mochten mensen met de diagnose ADHD-diagnose of een slaapstoornis zg.  psychostimulantia gebruiken maar vanaf nu zijn deze ook toegestaan in het verkeer voor mensen met een autisme-diagnose. Uiteraard onder begeleiding van een bevoegd arts.

Psychostimulantia zijn medicijnen met een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel. Het gaat om de middelen methylfenidaat (zoals Ritalin), dexamfetamine, atomoxetine en modafinil. Onlangs adviseerde de Gezondheidsraad in een rapport om het (therapeutische) gebruik van psychostimulantia onder voorwaarden ook toe te staan voor mensen met een andere diagnose dan ADHD of een slaapstoornis. Dit advies is nu overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Autisme in het verkeer

‘Dit is een belangrijke stap als het gaat om gelijke rechten voor automobilisten met autisme in het verkeer’, zegt NVA-directeur Karol Henke. De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft zich ingezet om deze wijziging te realiseren. Voorheen zagen mensen met autisme zich genoodzaakt om een ‘extra’ diagnose ADHD te bemachtigen om zo alsnog te mogen autorijden, schrijft de vereniging in een toelichting. “Relatief veel mensen met autisme hebben ook kenmerken van ADHD; zij kunnen om die reden ook veel baat hebben bij een therapeutische behandeling met psychostimulantia.”

Een voorwaarde is wel bijvoorbeeld dat iemand geen bijwerkingen (meer) ervaart die een gevaar kunnen opleveren in het verkeer. Bij amfetamine en dexamfetamine moet de gebruiker daarnaast in elk geval drie dagen wachten voordat hij of zij weer deelneemt aan het verkeer. Bovendien is bij deze twee middelen in het verkeer nog altijd de Opiumwet van toepassing. Het gebruik van amfetamine en dexamfetamine in het verkeer kan worden aangetoond door middel van de nieuwe speekseltest die de verkeerspolitie sinds 2017 gebruikt.

Heel Nederland naar 100

Om nog maar even in de stikstof discussie te blijven, er zijn al verschillende organisaties die onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen van stikstof in de lucht.

Nu is het de beurt aan de organisaties die zich bezig houden met het verkeer.

Zoals we allemaal al hebben vernomen gaat de maximum snelheid in heel Nederland omlaag naar maximaal 100 kilometer per uur overdag tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

Er zijn verschillende politieke partijen die zelf onderzoek hebben gedaan of het enig effect gaat hebben op stikstof als de snelheid naar 100 km doorgevoerd gaat worden.

Een daarvan is Flitsmeister. Zij hebben al hun data van veel automobilisten in Nederland onderzocht om te bezien hoe hard we werkelijk nu rijden in Nederland en het effect daarvan. , Flitsmeister keek naar 650 miljoen gereden kilometer in 1 maand tijd. De uitkomst was verrassend te noemen.

Gekeken werd naar het percentage automobilisten dat boven de 120-130 kilometer rijdt. Het blijkt dat nog geen 6% hiervan 130 kilometer rijdt.

Als je dat doorberekent op de 6,1% van de totale stikstof uitstoot uit het verkeer.

Wat dan zou neerkomen op een stikstof winst die je met deze maatregel behaald van 0,34 procent, als de snelheid naar 100 kilometer zou gaan. Dit is dus een bijna een te verwaarlozen percentage.

Anderen menen dat er schuilt echter ook een aanzienlijk gevaar in deze nieuwe maatregel. Dit gevaar ligt in het verschil aan snelheid wat mensen zullen gaan rijden op de Nederlandse snelwegen.

Er zullen mensen zijn die onder de 100 kilometer gaan rijden en zich keurig aan de regels houden.

Maar er zal ook een grote groep zijn die ver boven de 100 gaat rijden, waardoor het snelheidsverschil groot word tussen langzame en snelle rijders. Dat zou dan zomaar kunnen leiden tot meer verkeersslachtoffers.

Is dat gewenst?

Teveel alcohol in het verkeer wordt zwaarder bestraft.

Tot nu toe zijn er al 29 dodelijke slachtoffers te betreuren in 2019 door het gebruik van alcohol. In 2 jaar tijd zijn de cijfers verdubbeld. Het kabinet doet er alles aan om het gebruik van alcohol maar ook drugs te verminderen.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee de maximale straffen voor ernstige verkeersdelicten omhoog gaan. Dit voorstel is aangenomen.

Automobilisten, die teveel alcohol en/of drugs in hun bloed hebben, kunnen een jaar celstraf krijgen. Dat is nu 3 maanden.

Een ander voorstel is dat de rechter in de toekomst een rijverbod kan opleggen van maximaal 5 jaar. Wanneer je dan toch in de auto stapt dan ga je de gevangenis in.

Als iemand een rijverbod krijgt opgelegd van meer dan 2 jaar, raakt diegene zijn rijbewijs kwijt en zal hij/zij opnieuw examen moeten doen.

Er zal meer worden gecontroleerd met onopvallende politie-auto’s.

Nu maar hopen dat er steeds meer mensen zich bewust worden van de gevaren van verboden middelen in het verkeer.

CBR vraagt jongeren mee te denken

Het CBR en de problemen die er zijn m.b.t. gezondheidsverklaring voor zowel ouderen 75+ als jongeren, heeft aan de laatste groep gevraagd om mee te denken aan een oplossing. Het geldt voor mensen die een vraag hebben moeten beatwoorden met een JA.

Vooral omdat de minister Van Nieuwenhuizen geen extra maatregelen hierin wilt nemen, heeft het CBR de vraag neer gelegd bij de jongeren die hiermee te maken hebben, en staat er een brainstormsessie gepland.

Dit is waarschijnlijk gekomen naar aanleiding van een aantal jongeren verhaal gingen halen bij het CBR in het Programma “BOOS” van NPO3.

Doordat de jongeren extra kosten hebben door de te lange wachttijden van hun gezondheidsverklaring, mogen ze meedenken.

Omdat er door de minister geen oplossing wordt aangedragen heeft het CBR jongeren tussen de 16 en 21 jaar oud opgeroepen om zich aan te melden.

Zo kan er gekeken worden naar ideeën en oplossingen die deze jongeren eventueel aandragen.

Er mogen 30 jongeren mee, het eten en de reiskosten worden vergoed door het CBR en elke deelnemer krijgt een waarde bon van 20 euro.

Fraude door rijbewijs kopen via internet

De website www.sneleenrijbewijskopen.nl waar je wordt beloofd dat je een rijbewijs kan kopen voor 400,00 euro die je vervolgens binnen 2 weken in huis zou hebben maken hier niks van waar. Trap hier niet in!!

Er zijn inmiddels legio websites waar bergen worden beloofd maar waar je na betalen van desbetreffende aanbieding niks meer van verneemt. Het komt regelmatig in tv programma’s naar voren.

Zo nu ook in rijschoolland, waar je voor 400,00 euro een rijbewijs kan kopen met oplopende kosten tot wel 1400,00 euro.

Na betaling verneem je echter niets meer. De website heeft geen geldig telefoon nummer en e-mail adres dus je kunt geen contact opnemen. Ze zijn dan ook niet meer te traceren en je bent je geld kwijt.

Ze profileren zich als het bedrijf wat zich druk maakt om mensen die bv. Er niet doorheen komen bij het CBR examen door stress. Om op deze manier toch aan het roze document te komen.

Niks meer en minder dan oplichting, dus pas op en trap hier niet in.

Pechtold aangesteld om de boel op orde te brengen bij het CBR

Zoals we de laatste weken hebben vernomen gaat het niet goed bij het CBR. Met de lange wachttijden staan ze nu ook financieel onder druk. Oud voorzitter van D66 Alexander Pechtold gaat proberen hier verandering in te brengen. Pechtold gaat per 1 november 2019 bij het CBR aan de slag als algemeen directeur.

Na een sollicitatie procedure is Alexander Pechtold de  nieuwe algemeen directeur geworden van het CBR. Hij zegt rustig aan te willen beginnen, dit zal moeilijk zijn wegens alle problemen die zich afspelen bij het CBR.

Hij zal dan ook flink aan de bak moeten wil hij alles op orde krijgen bij het CBR die al onder verscherpt toezicht staat.

Pechtold zegt dit prima te kunnen combineren met zijn nevenfuncties. Hopelijk krijgt hij het beoogde doel snel voor elkaar bij het CBR.

Lachgas en het verkeer, deze 2 zijn niet te combineren

Er komt in 2020 een campagne over gebruik van lachgas in het verkeer.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Veiligheid gaat de jongerenorganisatie TeamAlert de campagne vormgeven. Rond juni 2020 wordt de campagne uitgerold en voor die tijd zullen jongeren worden gevraagd naar hun motieven met betrekking tot lachgas.

Het lijkt erop dat de verkeersongelukken toenemen door gebruik van lachgas. Jongeren denken dat het spul maar kort effect heeft maar ze hebben niet goed door dat het ook later invloed heeft op beslissingen in het verkeer.

Kortom het is gevaarlijk. Met de huidige wet -en regelgeving kan al opgetreden worden tegen gebruik van lachgas in het verkeer. De politie doet dit dan ook actief. Het handhaven gebeurt op basis van gevaar of hinder op de weg en/of onder invloed zijn van een stof waarvan je kunt weten dat die de rijvaardigheid negatief beïnvloed.

1 2 3 8 9 10 13 14 15
Ik wil

De prijzen
bekijken

Ik wil

Mezelf
inschrijven

Ik wil

Meer
informatie

Waarom kies je voor Verkeersschool de Ridder?
  • Rijden in de nieuwste auto's
  • Hoog slagingspercentage
  • BOVAG lid
  • Hoge beoordeling door leerlingen
  • Professionele instructeurs
  • Flexibele lestijden
  • Lessen in heel regio Haaglanden
  • Gevestigd in Den Haag

Nieuwe examenaanvragen worden door het CBR weer in behandeling genomen. Overleg met je instructeur of je al een Tussentijdse toets en/of praktijk examen mag aanvragen.

Heb je nog geen theorie-certificaat, is het belangrijk om dit examen zo snel als mogelijk in te boeken.

 

 

Voor de meeste vragen kan je hier kijken.

of stuur een e-mail naar info@verkeersschoolderidder.nl

sluiten