Verkeersschool de Ridder
Menu

Corona protocol Verkeersschool De Ridder 6-10-2020

Corona protocol update 6-10-2020

Protocol: Veilige rijles in tijden van COVID19

Instructies, medewerkers en leerlingen

Algemeen:

 • Vul elke dag zelf ook de QR code in.
 • Zowel de instructeur als de leerling mogen geen klachten hebben die passen bij Covid19
 • Was minimaal 6 keer per dag je handen en na elk toilet bezoek. Zorg dat je altijd een fles water en zeep in je auto hebt en papieren handdoekjes.
 • Zorg dat je schoonmaakalcohol van 70% in de auto hebt met elke dag een schone doek of papieren doekjes.
 • Voorkom fysiek contact, houd buiten de auto 1.5 meter afstand.
 • Schud geen handen.
 • Raak zo min mogelijk je gezicht aan.
 • Zorg dat je plastic vuilzakjes in de auto hebt die je af kunt sluiten.
 • Er mogen niet meer dan 2 personen in je auto.
 • Minimaal 15 minuten tussen de lessen in houden zodat je alles kunt schoonmaken.
 • Het dragen van een mondkapje is niet verplicht voor de instructeur, wel voor de leerling.

 

Voor leerlingen:

Voordat de les kan beginnen, scant de leerling de QR code die in elke lesauto zit. Na het invullen en na het tonen van een groen scherm kan de les beginnen.

De vragen zijn volgens het algemene RIVM corona protocol opgesteld.

Voor meer informatie over onze QR code vind je hier

 

Schoonmaken auto:

 • Na de les vast buiten verdere afspraken maken, net zoals de nabespreking
 • Tussen 2 lessen door moet er altijd een pauze zijn van minimaal 15 minuten zijn om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren. Dit doet de instructeur met 70% isopropanol-alcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70% IPA en het liefste papieren doekjes.
 • Na elke leerling desinfecteert de instructeur de auto hiermee. Dit is het bedieningsgedeelte zoals deurhendels, stuur, stoelknoppen, touchscreen, versnellingspook, handrem, veiligheidsgordel, hoofdsteun, spiegels, etc.

 

Examens:

 • Zowel binnen als buiten bij het CBR gebouw worden mondkapjes gedragen.
 • De kandidaat desinfecteert op het CBR voorafgaande aan een examen zelf zijn deel van de auto dus hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel ed
 • De kandidaat moet zijn eigen identiteitsbewijs ter plekke desinfecteren.
 • De examinator reinigt zijn eigen deel.
 • De instructeur mag niet meerijden en mag ook niet aanwezig zijn bij de voor-en nagesprekken.
 • Het uitslagformulier wordt in bijzijn van de kandidaat alleen door de examinator getekend.
 • De instructeur blijft zoveel als mogelijk buiten wachten

 

Meer nieuws
Rijschool machtigen nu ook voor theorie examen

Met ingang van 1 maart volgend jaar moeten kandidaten een rijschool machtigen om een theorie-examen A, AM of B bij het CBR te kunnen reserveren via de rijschool. Deze maatregels is genomen om wildgroei en malafide praktijken te voorkomen. 

Met de machtiging geeft een kandidaat de rijschool toestemming om een theorie-examen te reserveren. Deze verplichte machtiging geldt voor de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets die vanaf 1 maart 2021 afgenomen worden. Machtigen kan al vanaf maandag 16 november. Voor praktijkexamens geldt een verplichte machtiging via de opleider al langer.

De machtiging is een jaar geldig. Deze vervalt zodra de leerling slaagt voor het theorie-examen of wanneer de machtiging weer wordt ingetrokken. Om praktijkexamen te doen, is een aparte machtiging nodig per categorie.

Het CBR wil met de wijziging in het proces voorkomen dat er misbruik van de gegevens van de kandidaat wordt gemaakt. Ook moet het zo duidelijker worden dat er via de eigen opleider wordt gereserveerd. Het komt namelijk voor dat mensen denken informatie aan te vragen en opeens hebben ze een examen gereserveerd.

De woordvoerster van het CBR geeft aan dat er mensen bij het CBR aankloppen die denken rechtstreeks bij het CBR een examen te hebben gereserveerd maar die in werkelijkheid via een andere organisatie hebben geboekt, bijvoorbeeld omdat de websites zoveel op elkaar lijken. “Door expliciet je rijschool te moeten machtigen zie je dat je een tussenpersoon hebt en wordt een consument zich bewuster van het feit dat er dan ook extra kosten mee gemoeid zijn. En per ongeluk reserveren terwijl je dat misschien niet wil wordt een heel stuk ingewikkelder.”

Actie
Geen 50 maar 30 km per uur

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van Groenlinks en de SGP aangenomen, voor een snelheidslimiet van 30km per uur in de bebouwde kom.

De partijen hopen dat op deze manier het aantal verkeersdoden daalt. 

Groenlinks vroeg de motie aan omdat ze vindt dat een schoolomgeving voor kinderen een veilige verkeersomgeving moet zijn. Ook Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) identificeert 50km per uur-verkeer als een risico voor kinderen. SWOV denkt dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen door deze maatregel.

In de motie wordt wel aangegeven dat het mogelijk is om op doorgaande wegen hiervan af te wijken, indien dat veilig kan.  

Minister Cora van Nieuwenhuizen was het niet eens met de motie. Zij gaf aan de de verantwoording voor de snelheidslimiet bij de gemeentes ligt, en dat er al vaak 30 km per uur gereden moet worden in de bebouwde kom. Ze achtte de motie daarom onnodig. 

Beste Leerling,

Belangrijke info over ons corona protocol Corona protocol Verkeersschool De Ridder

Hier vind je onze QR code

 

 

 

 

 

sluiten