Verkeersschool de Ridder
Menu

Nieuwe prijzen CBR met ingang van 2021

Forse verhoging tarieven CBR

Zoals iedereen waarschijnlijk al heeft vernomen in alle nieuwsberichten, gaat het CBR volgend jaar flink ophoog met de prijzen van theorie- en praktijk examens.

Gemiddeld genomen gaan de prijzen bij het CBR met 5,8% omhoog, voor het ene examen net iets meer dan voor het andere. Waarom hier een verschil in wordt gemaakt, weten wij niet maar het zijn voor volgend jaar forse verhogingen.

Helaas zijn wij dit jaar genoodzaakt om deze prijsverhogingen door te berekenen aan onze leerlingen die een pakket hebben uit 2020 (of een eerder jaar) en pas examen doen in 2021. Hierna leggen we uit we hiertoe zijn genoodzaakt.

Normaal gesproken was de prijsverhoging niet zo hoog als aankomend jaar. Het doorvoeren van die verhogingen zou meer werk met zich meebrengen dan dat het op zou leveren. Voor volgend jaar gaat dat anders worden. Omdat we bijna 3 maanden niet hebben kunnen werken, zijn er ook een hoop examens niet doorgegaan. Deze achterstand is inmiddels wel bijna weggewerkt maar het heeft wel geresulteerd in meer leerlingen dan voorgaande jaren die een pakket hebben en nog examen moet doen in 2021 omdat de wachttijden van examens bij het CBR heel lang zijn door de lockdown.

Meer nieuws
Rijschool machtigen nu ook voor theorie examen

Met ingang van 1 maart volgend jaar moeten kandidaten een rijschool machtigen om een theorie-examen A, AM of B bij het CBR te kunnen reserveren via de rijschool. Deze maatregels is genomen om wildgroei en malafide praktijken te voorkomen. 

Met de machtiging geeft een kandidaat de rijschool toestemming om een theorie-examen te reserveren. Deze verplichte machtiging geldt voor de theorie-examens voor auto, motor en bromfiets die vanaf 1 maart 2021 afgenomen worden. Machtigen kan al vanaf maandag 16 november. Voor praktijkexamens geldt een verplichte machtiging via de opleider al langer.

De machtiging is een jaar geldig. Deze vervalt zodra de leerling slaagt voor het theorie-examen of wanneer de machtiging weer wordt ingetrokken. Om praktijkexamen te doen, is een aparte machtiging nodig per categorie.

Het CBR wil met de wijziging in het proces voorkomen dat er misbruik van de gegevens van de kandidaat wordt gemaakt. Ook moet het zo duidelijker worden dat er via de eigen opleider wordt gereserveerd. Het komt namelijk voor dat mensen denken informatie aan te vragen en opeens hebben ze een examen gereserveerd.

De woordvoerster van het CBR geeft aan dat er mensen bij het CBR aankloppen die denken rechtstreeks bij het CBR een examen te hebben gereserveerd maar die in werkelijkheid via een andere organisatie hebben geboekt, bijvoorbeeld omdat de websites zoveel op elkaar lijken. “Door expliciet je rijschool te moeten machtigen zie je dat je een tussenpersoon hebt en wordt een consument zich bewuster van het feit dat er dan ook extra kosten mee gemoeid zijn. En per ongeluk reserveren terwijl je dat misschien niet wil wordt een heel stuk ingewikkelder.”

Actie
Geen 50 maar 30 km per uur

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie van Groenlinks en de SGP aangenomen, voor een snelheidslimiet van 30km per uur in de bebouwde kom.

De partijen hopen dat op deze manier het aantal verkeersdoden daalt. 

Groenlinks vroeg de motie aan omdat ze vindt dat een schoolomgeving voor kinderen een veilige verkeersomgeving moet zijn. Ook Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) identificeert 50km per uur-verkeer als een risico voor kinderen. SWOV denkt dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen door deze maatregel.

In de motie wordt wel aangegeven dat het mogelijk is om op doorgaande wegen hiervan af te wijken, indien dat veilig kan.  

Minister Cora van Nieuwenhuizen was het niet eens met de motie. Zij gaf aan de de verantwoording voor de snelheidslimiet bij de gemeentes ligt, en dat er al vaak 30 km per uur gereden moet worden in de bebouwde kom. Ze achtte de motie daarom onnodig. 

Beste Leerling,

Belangrijke info over ons corona protocol Corona protocol Verkeersschool De Ridder

Hier vind je onze QR code

 

 

 

 

 

sluiten