Verkeersschool de Ridder
Menu

Laatste nieuws

Hier vindt u al onze meest recente nieuwsberichten. Voor eventuele oudere nieuwsberichten kunt u door ons archief bladeren.

Theorie weer in Rijswijk

Er is nieuws over de examenlocatie Rijswijk.

Vanaf 19 februari kunnen we weer theorie examens boeken in Rijswijk echter op een andere locatie dus niet in het gebouw van het CBR. Het adres van de tijdelijke examenlocatie is: Kessler Park 1, 2288 GS Rijswijk (Z-H). Het is wel vlakbij het CBR gebouw.Kandidaten die al een theorie-examen hebben gepland in een andere locatie maar liever in Rijswijk examen doen, kunnen hun theorie-examen maximaal één keer verplaatsen. Het aantal openingsdagen van de tijdelijke huisvesting in Rijswijk wordt geleidelijk aan opgeschaald naar dezelfde openingstijden die we daar altijd hanteren. Tot de herstelwerkzaamheden in de CBR-locatie aan de Lange Kleiweg zijn afgerond kunnen kandidaten in de tijdelijke locatie terecht. Naar verwachting is dit tot 1 mei.

Houd er rekening mee dat het examen niet op dezelfde dag kan worden geboekt als die je nu hebt staan.

 

Actie

Update op 17-01-2020 theorie examens i.v.m. brand CBR Rijswijk

Update Brand bij het CBR Rijswijk 9-1-2020

Op vrijdag 3-2-2020 is er brand geweest bij het CBR in Rijswijk. Dit is de examenplaats waar wij als rijschool examens afnemen.

En dit heeft gevolgen voor zowel praktijk- als theorie examens voor onze leerlingen. Wij hebben een overzicht gemaakt over hoe het er nu voorstaat.

 

Allereerst de praktijk examens en rijtesten:

Alle praktijk examens en rijtesten gaat tot nu toe door.

Het CBR heeft hier een andere locatie voor gevonden.

De rijtesten worden afgenomen van Lange Kleiweg 60 het is belangrijk dat de oproep brief, naast een geldig ID, hiervoor meegenomen wordt omdat ze daar niet de mogelijkheden hebben zodat bij het kantoor van het CBR zelf.

De praktijk examens auto gaan ook gewoon door maar dan vanaf Event Plaza ook op de Lange Kleiweg 86 in Rijswijk.

Ook hiervoor geldt dat je, naast je geldig ID, oproep brief van het CBR mee moet nemen naar de Tussen tijdse toets en examen. Omdat op deze locatie niet de middelen zijn zoals op het kantoor van het CBR zelf.

Dan het theorie examen:

Hiervoor heeft het CBR geen andere locatie tot hun beschikking en dit heeft tot gevolg dat de theorie examens in andere plaatsen van het CBR in Nederland afgenomen moeten worden.

Hierbij kun je denken aan Barendrecht, Schelluinen, Amsterdam enz.

Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat er een veel langere reistijd bij komt kijken als je theorie examen gaat doen.

Tevens is de wachttijd voor een theorie examen langer aan het worden omdat heel Rijswijk en omgeving naar de andere plaatsen in Nederland moeten.

 

Voor zowel praktijk als theorie examens is dit voor de hele maand januari het geval.

Nu lazen we gisteren in het nieuws dat hierin al wordt vermeld dat het tot mei 2020 zou zijn.

Hierop hebben we nog geen officiële bevestiging van het CBR dat dit ook werkelijk zo is.

Zodra wij meer informatie krijgen vanuit het CBR zullen we dat aan onze leerlingen communiceren.

Motorrijden populair bij 50-plussers

Steeds meer Nederlanders hebben een motorrijbewijs. Ruim 1,4 miljoen Nederlanders waren op 1 januari 2018 in het bezit van een motorrijbewijs, dat zijn er ruim 35 duizend meer dan vier jaar geleden. Deze cijfers vertalen zich ook door naar het CBR. In 2014 nam het CBR nog veertigduizend motorexamens af, in 2017 waren dit er ruim vijftigduizend.

Vooral 50-plussers hebben vaker een motorrijbewijs. Het aantal mensen dat in deze leeftijdscategorie het motorrijbewijs heeft, steeg met 8,5 procent. Als het gaat om het bezit van motoren, dan is er een opvallende ontwikkeling te zien bij de 65-plussers: zij bezitten 30 procent meer motoren dan vier jaar geleden. Het is dan ook niet wonderlijk dat de leeftijdscategorie 50 tot 65 jaar het grootst aantal motoren bezit. 77 op de duizend inwoners hebben een motor in de schuur staan.

Ook opvallend is dat bij ons een groot aantal vrouwen zich aanmeldt om het motorrijbewijs te gaan halen. Doet ons goed.

En wat is het leuk om met deze groep mensen te werken.

 

Nieuwe regels voor medicijngebruik met de diagnose autisme.

Eerst mochten mensen met de diagnose ADHD-diagnose of een slaapstoornis zg.  psychostimulantia gebruiken maar vanaf nu zijn deze ook toegestaan in het verkeer voor mensen met een autisme-diagnose. Uiteraard onder begeleiding van een bevoegd arts.

Psychostimulantia zijn medicijnen met een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel. Het gaat om de middelen methylfenidaat (zoals Ritalin), dexamfetamine, atomoxetine en modafinil. Onlangs adviseerde de Gezondheidsraad in een rapport om het (therapeutische) gebruik van psychostimulantia onder voorwaarden ook toe te staan voor mensen met een andere diagnose dan ADHD of een slaapstoornis. Dit advies is nu overgenomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Autisme in het verkeer

‘Dit is een belangrijke stap als het gaat om gelijke rechten voor automobilisten met autisme in het verkeer’, zegt NVA-directeur Karol Henke. De Nederlandse Vereniging voor Autisme heeft zich ingezet om deze wijziging te realiseren. Voorheen zagen mensen met autisme zich genoodzaakt om een ‘extra’ diagnose ADHD te bemachtigen om zo alsnog te mogen autorijden, schrijft de vereniging in een toelichting. “Relatief veel mensen met autisme hebben ook kenmerken van ADHD; zij kunnen om die reden ook veel baat hebben bij een therapeutische behandeling met psychostimulantia.”

Een voorwaarde is wel bijvoorbeeld dat iemand geen bijwerkingen (meer) ervaart die een gevaar kunnen opleveren in het verkeer. Bij amfetamine en dexamfetamine moet de gebruiker daarnaast in elk geval drie dagen wachten voordat hij of zij weer deelneemt aan het verkeer. Bovendien is bij deze twee middelen in het verkeer nog altijd de Opiumwet van toepassing. Het gebruik van amfetamine en dexamfetamine in het verkeer kan worden aangetoond door middel van de nieuwe speekseltest die de verkeerspolitie sinds 2017 gebruikt.

Heel Nederland naar 100

Om nog maar even in de stikstof discussie te blijven, er zijn al verschillende organisaties die onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen van stikstof in de lucht.

Nu is het de beurt aan de organisaties die zich bezig houden met het verkeer.

Zoals we allemaal al hebben vernomen gaat de maximum snelheid in heel Nederland omlaag naar maximaal 100 kilometer per uur overdag tussen 06.00 uur en 19.00 uur.

Er zijn verschillende politieke partijen die zelf onderzoek hebben gedaan of het enig effect gaat hebben op stikstof als de snelheid naar 100 km doorgevoerd gaat worden.

Een daarvan is Flitsmeister. Zij hebben al hun data van veel automobilisten in Nederland onderzocht om te bezien hoe hard we werkelijk nu rijden in Nederland en het effect daarvan. , Flitsmeister keek naar 650 miljoen gereden kilometer in 1 maand tijd. De uitkomst was verrassend te noemen.

Gekeken werd naar het percentage automobilisten dat boven de 120-130 kilometer rijdt. Het blijkt dat nog geen 6% hiervan 130 kilometer rijdt.

Als je dat doorberekent op de 6,1% van de totale stikstof uitstoot uit het verkeer.

Wat dan zou neerkomen op een stikstof winst die je met deze maatregel behaald van 0,34 procent, als de snelheid naar 100 kilometer zou gaan. Dit is dus een bijna een te verwaarlozen percentage.

Anderen menen dat er schuilt echter ook een aanzienlijk gevaar in deze nieuwe maatregel. Dit gevaar ligt in het verschil aan snelheid wat mensen zullen gaan rijden op de Nederlandse snelwegen.

Er zullen mensen zijn die onder de 100 kilometer gaan rijden en zich keurig aan de regels houden.

Maar er zal ook een grote groep zijn die ver boven de 100 gaat rijden, waardoor het snelheidsverschil groot word tussen langzame en snelle rijders. Dat zou dan zomaar kunnen leiden tot meer verkeersslachtoffers.

Is dat gewenst?

Teveel alcohol in het verkeer wordt zwaarder bestraft.

Tot nu toe zijn er al 29 dodelijke slachtoffers te betreuren in 2019 door het gebruik van alcohol. In 2 jaar tijd zijn de cijfers verdubbeld. Het kabinet doet er alles aan om het gebruik van alcohol maar ook drugs te verminderen.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee de maximale straffen voor ernstige verkeersdelicten omhoog gaan. Dit voorstel is aangenomen.

Automobilisten, die teveel alcohol en/of drugs in hun bloed hebben, kunnen een jaar celstraf krijgen. Dat is nu 3 maanden.

Een ander voorstel is dat de rechter in de toekomst een rijverbod kan opleggen van maximaal 5 jaar. Wanneer je dan toch in de auto stapt dan ga je de gevangenis in.

Als iemand een rijverbod krijgt opgelegd van meer dan 2 jaar, raakt diegene zijn rijbewijs kwijt en zal hij/zij opnieuw examen moeten doen.

Er zal meer worden gecontroleerd met onopvallende politie-auto’s.

Nu maar hopen dat er steeds meer mensen zich bewust worden van de gevaren van verboden middelen in het verkeer.

CBR vraagt jongeren mee te denken

Het CBR en de problemen die er zijn m.b.t. gezondheidsverklaring voor zowel ouderen 75+ als jongeren, heeft aan de laatste groep gevraagd om mee te denken aan een oplossing. Het geldt voor mensen die een vraag hebben moeten beatwoorden met een JA.

Vooral omdat de minister Van Nieuwenhuizen geen extra maatregelen hierin wilt nemen, heeft het CBR de vraag neer gelegd bij de jongeren die hiermee te maken hebben, en staat er een brainstormsessie gepland.

Dit is waarschijnlijk gekomen naar aanleiding van een aantal jongeren verhaal gingen halen bij het CBR in het Programma “BOOS” van NPO3.

Doordat de jongeren extra kosten hebben door de te lange wachttijden van hun gezondheidsverklaring, mogen ze meedenken.

Omdat er door de minister geen oplossing wordt aangedragen heeft het CBR jongeren tussen de 16 en 21 jaar oud opgeroepen om zich aan te melden.

Zo kan er gekeken worden naar ideeën en oplossingen die deze jongeren eventueel aandragen.

Er mogen 30 jongeren mee, het eten en de reiskosten worden vergoed door het CBR en elke deelnemer krijgt een waarde bon van 20 euro.

1 2 3 4 5 6 7
Ik wil

De prijzen
bekijken

Ik wil

Mezelf
inschrijven

Ik wil

Meer
informatie

Waarom kies je voor Verkeersschool de Ridder?
  • Rijden in de nieuwste auto's
  • Hoog slagingspercentage
  • BOVAG lid
  • Hoge beoordeling door leerlingen
  • Professionele instructeurs
  • Flexibele lestijden
  • Lessen in heel regio Haaglanden
  • Gevestigd in Den Haag